Regulamin zakupu karnetów

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW ON-LINE (obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku)

Regulamin został sporządzony na podstawie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) i określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez klub Papaj Gym poprzez wykorzystanie strony internetowej pod adresem: www.papajgym.pl

Słowniczek pojęć: Przemysław Nowak Papaj Gym, ulica Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, NIP: 7282751263, do której można zakupić karnet za pośrednictwem strony internetowej

Regulamin – niniejszy regulamin zakupu karnetów do fitness klubu za pośrednictwem strony internetowej

Regulamin Klubu- regulamin obowiązujący w Klubie Papaj Gym Kupujący – osoba dokonująca zakupu karnetów do fitness klubu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa – strona internetowa www.papajgym.pl

Karnety – karnety do fitness klubu przedstawione w ofercie klubu dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej

 • 1 Sprzedaż on-line

 1. Sprzedaż Karnetów prowadzi fitness klub Papaj Gym
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a fitness klubem Papaj Gym zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów: a) zarejestrowania się na stronie internetowej www.bielsk.maniacgym.pl b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line, c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pośrednictwem Platformy Przelewy 24 lub kartą płatniczą, d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail. 3. Kupujący chcąc korzystać z usług Klubu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Klubu, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez Klub. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin Klubu dostępny w Klubie.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez „kliknięcie” opcji „akceptuję Regulamin”.
 4. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu płatności online poprzez Platformę Przelewy24
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż Karnetów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 7. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.
 8. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Klub. 10. W przypadku gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej w Klubie
 9. Aby otrzymać fakturę VAT należy zaraz po zamówieniu karnetu skontaktować się pracownikami Klubu Papaj Gym oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 10. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Klubu.
 11. Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 12. Brak możliwości zakupu Karnetów za pośrednictwem strony internetowej nie oznacza braku możliwości zakupu w recepcji klubu.
 13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 • 2 Reklamacje, zwrot i wymiana karnetów

 1. Zwrot opłaty za zakupiony poprzez stronę internetową Karnet jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu pod warunkiem, że Karnet nie został wykorzystany tzn. Kupujący nie skorzystał z usług za które zapłacił.
 2. W przypadku zwrotu Kupujący zobowiązany jest skontaktować się z pracownikami Klubu osobiście w siedzibie Klubu lub mailowo ([email protected])
 3. Zwrot opłaty za karnet możliwy jest wyłącznie w recepcji klubu, po podpisaniu oświadczenia o odbiorze gotówki za rezygnację z karnetu.
 4. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
 5. W przypadku gdy Kupujący nie może skorzystać z zakupionego Karnetu istnieje możliwość przepisania go na inną osobę. Jedynym warunkiem przepisania Karnetu jest posiadanie Karty Członkowskiej przez osobą na którą Kupujący chce przepisać kartę. Przepisanie Karnetu wiąże się z utratą możliwości korzystania z usług Klubu w danym okresie ale nie z utratą członkostwa.
 • 3 Ochrona danych Kupującego

 1. Administratorem danych osobowych jest Papaj Gym Przemysław Nowak, Warszawa ulica Kawęczyńska 36.
 2. Poprzez zakup Karnetu przez stronę internetową Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia.
 3. Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera informacyjno- marketingowego.
 4. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).
 5. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia w recepcji Klubu lub mailowo [email protected]. 5. Klub przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Kupujących. Klub z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Klub zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Klub sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 18-19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) oraz art. 23 ust. 1, 3 i 5 Ustawy. Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klubem, a Kupującym w celu marketingu produktów własnych oraz prawidłowego świadczenia usług przez Klub.
 • 4 Postanowienia końcowe

 1. Klub świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
 2. W celu dokonania zakupu karnetów za pośrednictwem Witryny, Kupujący powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup Karnetów przez Kupującego. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 4. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie papajgym.pl.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
 6. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Klubu.